Het doel van deze website is informatie over Workshoplive op eenvoudige wijze voor iedereen toegankelijk te maken.

Inhoud
Workshoplive besteedt veel zorg aan het samenstellen en actualiseren van de informatie op zijn website. Toch kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig en/of onjuist is. Workshoplive behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aansprakelijkheid
Lezers van de informatie zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Workshoplive kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de informatie of voor de (directe of indirecte) gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.
Workshoplive sluit alle aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Workshoplive aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Workshoplive worden onderhouden en waarnaar in links wordt verwezen.

Informatie over Cookies
De website Workshoplive.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Workshoplive beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Workshoplive na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.  Workshoplive gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen we de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Wij kunnen niet zien wie (welke computer) onze website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vindt u op deze pagina. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vindt u hier.

Auteursrechten
Op deze website geldt een auteursrecht van Workshoplive. Het is verboden om zonder toestemming van Workshoplive informatie te verveelvoudigen, bewerken, openbaar te maken of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand.
Workshoplive respecteert de rechten van derden. Mocht u van mening zijn dat u recht kunt doen gelden op één van de teksten of illustraties zoals gepubliceerd op www.workshoplive.nl dan kunt u contact opnemen via: [email protected]